Nu är vi inne i perioden av detaljbudgetarbete i nämnder och styrelser. Ett livligt arbete pågår för att förbättra och utveckla verksamheterna i Västra Götalandsregionen. Parallellt med det pågår ett omställningsarbete som startade 2013. Ett omställningsarbete som behöver göras av flera orsaker. Bl a befolkningsutvecklingen, intäkter och kostnader som går mer och mer isär, bättre […]

Läs mer...

”Det goda livet”är namnet på visionsdokumentet i Västra Götalandsregionen. Dock är det en bit kvar innan vi är där. I stockholmsregionen och i Skåne blomstrar tillväxten och det sjuder av liv och lust. Västra Götaland hänger inte med i den utveckling utan hamnar mer och mer på efterkälken. Varför det? Det är inte lika attraktivt […]

Läs mer...

Fler jobb och mer tillväxt, 150 000 fler bostäder utöver de tidigare 150 000 som byggs varje år, utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik och höghastighetståg. Investeringar för över 400 miljarder kronor fram till 2035 har alliansen presenterat som framtidssatsningar. Satsningar som kommer att utveckla Sverige till ett än mer framstående och framgångsrikt land i Europa. Alliansen […]

Läs mer...
Läs mer...

I morse gick jag in på personalutskottets möte med en dagordning innehållande 14 informationsärenden. Inga beslutsärenden. Efter en timma vid sittande bord beslutar den politiska ledningen att göra om 3 ärenden till beslutsärenden. Det kanske inte är så stor sak? Jo, faktiskt kan det vara det. Frågan om kompetensförsörjning och kompetensutveckling är den största utmaningen för regionen […]

Läs mer...

Så blev beslutet i Regionstyrelsen idag när styrelsen tog beslut om prioriterade investeringsbehov i Västra Götaland inför revideringen av nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025. BHU, beredningen för hållbar utveckling, hade berett ärendet och styrelsen antog förslaget från BHU. Bra utgångspunkt d v s att de objekt som ligger i plan ska fullföljas och […]

Läs mer...

Äntligen kanske det blir ett bättre helhetsgrepp kring forskningsfrågorna i Västra Götalandsregionen. Idag på Regionstyrelsen behandlades min motion kring om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FoU och att utforma ett program för forskningen i Västra Götaland. Jag är väldigt glad att övriga allianspartier liksom den politiska ledningen har behandlat motionen så positivt. Nu […]

Läs mer...

Idag var det sista Regionstyrelsen före sommaruppehållet.  Ett av besluten vi hade att fatta idag var att svara på de röd-grönas motion om utredning om enhetstaxa. Liksom i kollektivtrafiknämnden och Regionutvecklingsnämnden, yrkade vi tillsammans med övriga alliansen, på avslag. Vi har stora utmaningar gällande finansieringen av kollektivtrafiken bl a med anledning av fördubblingsmålet och den […]

Läs mer...

Efter drygt 15 timmars diskussion – klubbades Västra Götalandsregionens budget för 2013 i går kväll. Den politiska ledningen S, V, Mp höjer skatten med 25 öre. Varje arbetande familj i Västra Götaland  får från och med nästa år, upp till ett par tusenlappar mindre i plånboken. Köpkraften i Västra Götaland försvagas därmed. 25-öringarna destineras till […]

Läs mer...

Vi moderater i Västra Götalandsregionen vill vi bidra till att stimulera forskning i Västra Götaland . I en motion föreslår vi därför att regionen i större utsträckning ska använda innovationsupphandling som ett medel att stärka både näringslivets och forskningens konkurrenskraft men också för den offentliga verksamhetens förnyelse, kvalitet och effektivitet. Regionen stöder redan idag, direkt […]

Läs mer...