Nu är vi inne i perioden av detaljbudgetarbete i nämnder och styrelser. Ett livligt arbete pågår för att förbättra och utveckla verksamheterna i Västra Götalandsregionen. Parallellt med det pågår ett omställningsarbete som startade 2013. Ett omställningsarbete som behöver göras av flera orsaker. Bl a befolkningsutvecklingen, intäkter och kostnader som går mer och mer isär, bättre kontinuitet i vården och att de resurser som redan finns behöver användas på ett bättre och effektivare sätt. Det handlar inte om att spara – det handlar om att använda våra resurser på bästa sätt för att skapa värde för dem vi är till för.

Samtidigt deltar Västra Götalandsregionen i en del internationellt arbete som jag deltar i. Där får vi möjlighet att bidra med kunskap utifrån det vi gör – samtidigt som vi får del av kunskap som VGR har nytta av. Senast i Bryssel på Open Days.

Arbetet fortsätter alltså. Lika intressant som tidigare.

 

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg än. Du kanske vill vara den första? Gör det isåfall nedanför.