I morse gick jag in på personalutskottets möte med en dagordning innehållande 14 informationsärenden. Inga beslutsärenden. Efter en timma vid sittande bord beslutar den politiska ledningen att göra om 3 ärenden till beslutsärenden. Det kanske inte är så stor sak? Jo, faktiskt kan det vara det. Frågan om kompetensförsörjning och kompetensutveckling är den största utmaningen för regionen och frågan förtjänar därför att behandlas med allra största respekt. Dvs  innefattande ordentligt genomgång, diskussion och förankring samt avvägningar mot andra satsningar inom området.

Arbetsformen i personalutskottet som vi kommit överens om är att vi  vid ett sammanträde har information och genomgång av ett ärende och att samma ärende sedan kommer upp för beslut nästkommande sammanträde. Det är en bra arbetsordning. Det ger bättre förutsättningar att ta bra beslut – än om man tar beslutet samma sammanträde som information ges. Så vi slipper göra om och göra ”rätt”.

Anledningen till varför vi skulle göra så här idag förstår jag inte. Vi har nästa personalutskott redan om 3 veckor och sådan tidsnöd hade inte dessa ärenden som idag som helt plötsligt förvandlades till beslutsärenden.

Nu fanns inte möjlighet till att fundera på om det är så här vi ska göra satsningen, om ska något läggas till, något förändras eller ens göra en avvägning gentemot den budget vi har. Detta är fel sätt att arbeta på. Vi ska informera oss, diskutera, ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt och göra avvägningar mot budget och e andra satsningar. Sedan tar vi beslut. Så var fallet inte idag.

Det är inte första gången det händer att vi direkt på sittande sammanträde får saker vi ska besluta om. Idag valde vi från allianspartierna att markera att vi inte tycker detta är en bra tingens ordning och det är inte vad vi kommit överens om. Vi ska inte göra fort och fel – utan genomtänkt och rätt! Därför avstod vi idag från att delta i beslutet. I sak vill vi satsa mer på kompetensutveckling än den politiska ledningen. Men det ska vara genomtänkt och avvägt.

Kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg än. Du kanske vill vara den första? Gör det isåfall nedanför.