Äntligen kanske det blir ett bättre helhetsgrepp kring forskningsfrågorna i Västra Götalandsregionen. Idag på Regionstyrelsen behandlades min motion kring om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FoU och att utforma ett program för forskningen i Västra Götaland. Jag är väldigt glad att övriga allianspartier liksom den politiska ledningen har behandlat motionen så positivt. Nu hoppas jag att också RF gör det.

Västsverige kan bli ännu bättre, ännu vassare när det gäller forskning och utveckling. Visa på ännu bättre resultat inom de områden där det finns riktigt bra forskare i Västra Götaland. Detta är viktigt i arbetet med tillväxt och utveckling i vår region.  Kunskap och kompetens är ett viktigt konkurrensmedel såväl nationellt som internationellt. Västra Götaland kan hävda sig i den internationella konkurrensen om vi dels tar ett helhetsgrepp – dels fokuserar till de områden vi är duktiga på.

Kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg än. Du kanske vill vara den första? Gör det isåfall nedanför.