Vi moderater i Västra Götalandsregionen vill vi bidra till att stimulera forskning i Västra Götaland . I en motion föreslår vi därför att regionen i större utsträckning ska använda innovationsupphandling som ett medel att stärka både näringslivets och forskningens konkurrenskraft men också för den offentliga verksamhetens förnyelse, kvalitet och effektivitet.
Regionen stöder redan idag, direkt och indirekt, forskning- och utveckling. Men det kan konstateras att tiden mellan forskning och kommersialisering av resultaten ofta sträcker sig över tiotals år. Och för att forskningen överhuvudtaget ska utmynna i innovationer och kommersialisering måste resultaten efterfrågas.
Västra Götalandsregionen behöver en strategi och process för offentlig innovationsupphandling. Det skulle ge utvecklingen en skjuts framåt och skapa fler företag och jobb i Västsverige.

 

I

Kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg än. Du kanske vill vara den första? Gör det isåfall nedanför.